The Hero’s Journey in Evolutionary Change Management

During March 2020, at the start of the pandemic, I was approached by Kanbanize.com—thanks to Nikolay Tsonev—to write an article on their blog as a guest. I decided to write about evolutionary change management from my experiences and perspective.

The following links are my contributions.

Enjoy 🍻.

Introducing The Hero’s Journey in Evolutionary Change Management (Part 1)

The Hero’s Journey as an Evolutionary Change Management Tool – The Workshop (Part 2)

A Statement

We, the servant leaders, recognize that everyone has their own ways of creating value and we respect it. Also, we’re proud and passionate about the ways that we use to help people.

We acknowledge that it’s not about discarding the old and bringing the new (#revolution), but offering an alternative to see, objectively, which is more fit for purpose (#evolution).

We’re not playing a transformation game in the realm of Agile or similar paradigms.

We’re in the serious business of:
📌 Understanding the needs of the culture first, suggesting appropriate tools later

📌 Growing genuine leaders together to help their culture succeed in the face of rapid change

📌 Supporting cultures with scientific methods and models, to strive and flourish in the competitive business world

📌 Showing scientific evidence that the current ways of doing things are in the favor of what the culture is aiming for

We’re trying to do all the above to “diminish the dependency for our servant leadership services” (in other words render ourselves irrelevant). Enabling us to have our own #phoenix moment; reborn from our ashes and evolve for better.

⭐Agile is not an end but a means to an end.

Takım Olgunluk Kriterleri

Herhangi bir işte ilerlemeyi gösterebilmek (%35 gibi) hatta benzerlerinin durumları ile karşılaştırabilmek (+10 daha hızlı gibi) ve bunu adil/tutarlı bir şekilde yapabilmek çoğumuzun ilgisini çeken, yapmak istediğiniz bir konudur. Anlamlandırması çok kolay gelir. (Bu X2 daha iyi)

Öğrendiklerimiz nesnelerin bağlam özel (context specific) doğasından dolayı sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmenin zor olduğunu söylese de bir modele oturtmadan rahat duramayız. Çoğu zaman modelin mekaniği (nasıl yapılacağı) amacın, kazanımın (neden yapıldığının) önüne geçer.

Bir nevi ruhsuzlaştırmaya değersizleştirmeye maruz kalır. Model belli bir bağlamda çalışırken diğer bağlamlarda tutarlı sonuçlar vermemeye başlar. Çünkü (ruhunu, kazanımını) kaybettiğinden artık yorum yapılamaz, anlaşılamaz bir hale gelmiştir.

Organizasyonlarda koçluk yaparken olgunluk seviyesini gösterebilmek için ben de kendime özgü hazırladığım bir model kullanıyorum. Kullananların, modelin amacını ve kazanımını göz ardı etmeden, kendi bağlamlarına kolayca uyarlayabilecekleri bir noktaya getirmeye çalışıyorum.

Ne kadar işe yarar, ne kadar bağlam özel kalır bunu anlamak için sizlerle paylaşmak istedim. Kendinizin, takımınızın, organizasyonunuzun olgunluğunu bu 5 kategoride değerlendirip, modeldeki aksaklıkları ve güzellikleri paylaşırsanız çok sevinirim.

Takım Olgunluk Kriterleri | v1.1
http://bit.ly/intparseTMM