Takım Olgunluk Kriterleri

Herhangi bir işte ilerlemeyi gösterebilmek (%35 gibi) hatta benzerlerinin durumları ile karşılaştırabilmek (+10 daha hızlı gibi) ve bunu adil/tutarlı bir şekilde yapabilmek çoğumuzun ilgisini çeken, yapmak istediğiniz bir konudur. Anlamlandırması çok kolay gelir. (Bu X2 daha iyi)

Öğrendiklerimiz nesnelerin bağlam özel (context specific) doğasından dolayı sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmenin zor olduğunu söylese de bir modele oturtmadan rahat duramayız. Çoğu zaman modelin mekaniği (nasıl yapılacağı) amacın, kazanımın (neden yapıldığının) önüne geçer.

Bir nevi ruhsuzlaştırmaya değersizleştirmeye maruz kalır. Model belli bir bağlamda çalışırken diğer bağlamlarda tutarlı sonuçlar vermemeye başlar. Çünkü (ruhunu, kazanımını) kaybettiğinden artık yorum yapılamaz, anlaşılamaz bir hale gelmiştir.

Organizasyonlarda koçluk yaparken olgunluk seviyesini gösterebilmek için ben de kendime özgü hazırladığım bir model kullanıyorum. Kullananların, modelin amacını ve kazanımını göz ardı etmeden, kendi bağlamlarına kolayca uyarlayabilecekleri bir noktaya getirmeye çalışıyorum.

Ne kadar işe yarar, ne kadar bağlam özel kalır bunu anlamak için sizlerle paylaşmak istedim. Kendinizin, takımınızın, organizasyonunuzun olgunluğunu bu 5 kategoride değerlendirip, modeldeki aksaklıkları ve güzellikleri paylaşırsanız çok sevinirim.

Takım Olgunluk Kriterleri | v1.1
http://bit.ly/intparseTMM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s